Back

ⓘ Tabiiy geografiya
Tabiiy geografiya
                                     

ⓘ Tabiiy geografiya

Tabiiy geografiya - Yerning geografik kobigi tabiiy tarkibi va uning strukturaviy kismlari: barcha darajadagi tabiiy hududiy majmualarini organuvchi fan; tabiatshunoslik fanlarining muhim tarmoklaridan biri. Tabiiy geografik majmualarnkng makon va zamonda obyektiv mavjudligini etirof etish T.g.ni eng muhim metodologik tamoyillaridan biri. Geografik qobiqning murakkab tuzilishi va xususiyatlari uni har tomonlama tadHiq qilishni, yani bir butun hamda alohida komponentlar boyicha ham va undagi kattakichik tabiiy geografik majmualar boyicha ham tadqiq qilishni taqozo etadi. Bu, oz navbatida, T.g.ning tarmoqlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda T.g.ning quyidagi asosiy tarmoklari mavjud: umumiy yer bilimi, regional geografiya, landshaftshunoslik, paleogeografiya, xususiy geografiya. Tarixi. Dastlabki geografik tasavvurlar yunon olimlari Fales mil. av. 625 - 547 yillar, Anaksimandr mil. av. 610 - 347 yillar, Miletlik Gekatey mil. av. 546 - 480 yillar, Gerodot mil. av. 486 - 425 yillar...

                                     
  • i dr., Fizicheskaya geografiya Kazaxstana i Sredney Azii, L., 1965 Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A.. O rta Osiyo tabiiy geografiyasi, T., 2002
  • yaratishga B. S. Yakobi bilan birgalikda doir ishlar muallifi. L. tabiiy geografiya sohasida ham tadqiqotlar o tkazib, qutbiy va tropik kengliklardagi
  • O zbekistan FA Seysmologiya instituti qoshidagi Geografiya bo limi tomonidan koordinatsiyalanadi va Geografiya jamiyatining s yezdlarida muhokama qilinadi
  • 4 tanqidiydan keyingi bosqich - bu davda Kant mantiq, pedagogika, tabiiy geografiya va pragmatik antropologiya ya ni harakterologiya ga oid ma ruzalarini
  • tog muzliklarining nisbatini solishtirish imkoniyati yaratildi va G. geografiya gidrologiya, geol. va geofizika fanlari sohalarining tutashgan joyida
  • bo lib, ona tili, matematika, ijtimoiy fanlar - tarix va geografiya tabiiy fanlar - fizika, geografiya kimyo, xorijiy tillar bo yicha 50 tadan savollardan
  • Geografik tadkiqot metodlari - geografiya fanlari predmetini bilishning uslub va usullari majmuasi. G. t. m. yordamida turli xil geografik ma lumotlarni
  • relyef, tuproqlarga bog liq. Bu tabiiy omillarning birontasida o zgarish ro y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o zgarishlarga sabab
  • Yevrosiyo deb atashga imkon beradi. Yevrosiyo tushunchasi geologiya va geografiya fanlariga 1883 - yilda E. Zyuss tomonidan kiritildi. The Dawn of Eurasia:

Users also searched:

...