Back

ⓘ Postindustrial jamiyat
                                     

ⓘ Postindustrial jamiyat

Postindustrial jamiyat -rivojlangan mamlakatlarda 20-asrning 2yarmidan ijtimoiy taraq-qiyotda vujudga kela boshlagan yangi bosqich. Termin otgan asrning 70-yillaridan ishlatila boshlandi; boshqa nazariyalarda - texnotron jamiyat, axborot jamiyati, postkapitalistik jamiyat deb ataladi. Postindustrial jamiyatda xizmat sohalarining ahamiyati ortadi, fan va talim asosiy orinni egallaydi; ijtimoiy tizimda yetakchilik mavqei olimlar va kasb mutaxasisslariga otadi; nazariy bilim yangiliklar ki-ritish va siyosatni shakllantirish manbai bolib xizmat qiladi; axborot olish, tarqatish va undan foydalanish jamiyat faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

                                     
  • xavfsizlik bo yicha yordamchisi. 70 - yillarda amerika jamiyatini postindustrial jamiyat ko rinishlaridan biri bo lgan texnotron davr deb atalgan eraga kirish
  • taraqqiyotining bosqichi, K. ning hozirgi davri esa - aralash iqtisodiyot postindustrial jamiyat axborot jamiyati va b. sifatida ta riflanadi. Marksizmda K.
  • to plamini namoyon etadi, qaysiki jamiyat holatini va tarixiy jarayonining rivojlanishda o zgarishini. Postindustrial jamiyat sharoitida an anaviy hamohangliklar
  • Davlat jamiyatning oliy siyosiy instituti bo lib, shu jamiyat yashayotgan mamlakat fuqarolari manfaatini himoya qilish uchun o rnatiladi. Davlat mamlakat

Users also searched:

...
...
...