Back

ⓘ Organik dunyo
                                               

Katastrofizm

Katastrofizm, katastrofalar nazariyasi - metafizik talimot. Uning asosida Yer posti va organik olamning rivojlanishi butun Yer planetasi miqyosida sodir boladigan, davriy takrorlanib turadigan geologik halokat lar bilan bogliq, degan goyalar yotadi. Davriy global halokatlar haqidagi goya qadimda paydo bolgan; 17 - 18-asrlarda geol. tarixini organishda qollanilgan. Paleontologiyaning asoschisi fransuz olimi J. Kyuvye 1812 y.da Yer katlamlarining almashinishi bilan birga fauna va floraning almashinishi ham sodir bolganligini va otmishdagi geologik davrlarda organik dunyo ozgarishining sababi ...

                                               

Dengiz suvi

Dengiz suvi, okean suvi - dengiz va okeanlar suvi. Dunyo okeani suvining umumiy hajmi 1370 mln. km 3, bu esa Yer sharidagi barcha suvning 98% ini tashkil qiladi. D. yeda mineral tuz, gaz va kam miqdorda organik moddalar erigan holda boladi. D. yeda deyarli barcha kimyoviy elementlarni topish mumkin. D. yeda erigan moddalarning 99.9% dan ortiqrogi tuzlardan iborat. D. s.ning oziga xos xususiyatlaridan biri uning shorligi va xlorliligidir. D. s.ning shorligi 1 kg D. yeda erigan holda necha gramm qattiq jismlar borligi bilan olchanadi. D. s.ning ortacha shorligi okeanda 35%o ga yaqin. D. s.ni ...

                                               

Yonuvchi tabiiy gazlar

Yonuvchi tabiiy gazlar - Yer postining chokindi gilofida erkin toplamlar hamda erigan, tarqoq gaz kondensata va qattiq holda uchraydigan metan qatoridagi uglevodorodlar va uglevodorod bolmagan komponentlar aralashmalari. Yo. t. g.ga asosan metan, etan, propan, butan, izobutan va pentan kiradi. Yo. t. g.dan olinadigan energiya jahrn energetika balansining 22% ni tashkil etadi. Tabiatdagi barcha gazlarnit asosiy kismi Yo. t. g.dan iborat. Yo. t. g. konlari 1.5 km dan chuqurda joylashganda deyarli faqat metandan, qisman uning gomologlari, azot, argon goho karbonat angidridi va vodorod sulfidi ...

                                     

ⓘ Organik dunyo

Organik dunyo, tirik tabiat - Yer biosferasida tarqalgan tirik mavjudot - organizmlar majmui. Organik dunyoning alohida komponentlari ozaro va anorganik tabiat bilan mustahkam aloqada boladi.

                                     
  • Ilk kembriy va fanerozoy chegarasida organik yoki mineral skeletli organizmlarning dunyoga kelishi organik dunyo taraqqiyotida juda muhim voqea bo ldi
  • yaratilganligi ta kidlanadi. Qur onda dunyo 6 kunda yaratilganligi yozilgan. Irlandiyalik arxiyepis - kop Asher dunyo miloddan avvalgi 4004 yil oktyabrda
  • 400 g gacha boradi. Tarkibida fruktoza 6, 5 - 11, 8, saharoza 2, 5 - 5, 5, organik olma va limon kislotalar 0, 2 - 1, 6, vitamin S 5 30 mg, pektin, oshlovchi
  • texnologiyalardan foydalanish tufayli farmatsevtika mahsulotlari, eng yangi organik kimyoviy moddalar va sun iy materiallar, tibbiyot elektronikasi, optika
  • Pareto 1848 - 1923 sotsiologiyani ijtimoiy dunyo fizikasi deb hisoblashgan. Biologik nazariya, xususan, organik yo nalish G. Spenser, L. Gumplovich shuningdek
  • kilometr Dunyo okeani egallagan. Bu okeanning yarmidan ko pi 3, 000 metrdan chuqur. Okean suvining o rtacha sho rligi 35 promille 3.5 Okean, Dunyo okeani
  • o rmonlardagi yong in sababli ming - minglab gektar yerdagi daraxtlar, ularning organik moddasi yonib ketadi. Atlantika okeani ustidan uchib o tgan reaktiv samalyot

Users also searched:

...
...
...