Back

ⓘ Lingvistik geografiya
                                     

ⓘ Lingvistik geografiya

Lingvistik geografiya - dialektologiyaning bir bolimi, unda lahja va shevalarga xos lisoniy unsurlar va hodisalarning hududiy tarqalishi organiladi. L. g. malum hududda tar kalgan til xrdisalari ni aniqlaydi, hududiy til xususiyatlarini xalq tarixi, til tarixi bilan bogliq holda qiyoslab, tushuntirib, malum til qodisalarining orni va tarqalish chegarasini atlas va haritalar orqali ifodalaydi. Harita ham, atlas ham L.g.ning ifoda vositasi bolib, uning asosiy maqsadi tilning taraqqiyot qonuniyatlari va yollarini, aniq bir lahjaning paydo bolishi va mavjudligining sabablarini, shuningdek, sheva xususiyatlarining adabiy tilga bolgan munosabati va ozaro munosabati masalalarini tushuntirib berishdir. L.g. 19-asrning ortalarida paydo boldi. Ozbekistonda esa lingvogeografik usulda shevalarni organish 1940-yillarda boshlangan.

                                     
  • dunyoqarashning keng yoyilishi bilan eksperimental fonetika va lingvistik geografiya xam rivojlana boshladi. Keyinchalik T.da yangi yo nalish va bo limlar:
  • Afrikaning ko plab xalqlari hali yaxshi o rganilmagan. Afrikada 4 ta lingvistik oila: afro - osiyo, kongo - kordofan, nil - sahroi kabir va koysan til sinflari
  • Avgust hukmronligi davrida qadimgi davrdan beri saqlanib qolgan siyosiy geografiya pontik yunon yozuvchisining geografiyasi bo yicha Rim da birinchi marta
  • 19 5140300 Mexanika 20 5140400 Astronomiya 21 5140500 Kimyo 22 5140600 Geografiya 23 5140700 Gidrometeorologiya 24 5140800 Geologiya 25 5140900 Geofizika
  • tabiiygeografik sharoiti, etnotoponimiyasi, ayrim shahar va qishloqlar aholisining lingvistik va etnik tarkibi, ijgimoiy - siyosiy hayoti, maishiy turmushi va madaniyatining

Users also searched:

...