Back

ⓘ Blastopor
                                               

Ikkilamchi ogizlilar

Ikkilamchi ogizlilar - ikki yonlama simmetriyali hayvonlar kenja boli-mi, birlamchi ogizlilarning aksi. Bir xil nazariyalarga qaraganda birlamchi ogizlilar va I.o. biri ikkinchisidan mustaqil holda radial simmetriyali hayvonlardan kelib chiqqan, boshqa xil nazariyalarga binoan birlamchi va I.o.ning umumiy ajdodi tuban chuvalchanglar ga oxshash bolgan. I.o. ikkilamchi tana boshligiga ega hayvonlar bolib, ontogenezda ularning birlamchi ogzi ornida anal teshik vujudga keladi, haqiqiy, yani ikkilamchi ogiz esa murtakning old tomonida paydo boladi. Mezodermaning birlamchi ichakdan ajralib chiqi ...

                                               

Gastreya nazariyasi

Gastreya nazariyasi - kop hujayralilar ajdodlari tuzilishining hozirgi zamon kop hujayrali hayvonlari ontogenezining dastlabki davrlarida takrorlanishi togrisidagi nazariya. E. Gekkel tomonidan ishlab chiqilgan. G.n.ga kora, barcha kop hujayralilarning ajdodi koloniya bolib yashovchi bir hujayralilar bolgan, ular blastulaga oxshash bir qavat hujayralardan sharsimon koloniya - blasteya hosil qilgan. Bundan keyingi evolyutsiya hozirgi kop hujayralilar embrional rivojlanishidagi invaginatsiya, yani blastula devorining ichkariga botib kirishiga oxshash bolgan. Bu hodisa tufayli gastrulaga oxsh ...

Blastopor
                                     

ⓘ Blastopor

Blastopor, birlamchi ogiz, gastropor - kopchilik kop hujayrali hayvonlarning embrionida gastrulaning atrof muhit bilan aloqasini taminlaydigan teshikcha. Rivojlanish jarayonida bazi hayvonlar da B. ogizga aylanadi yoki ogiz hamda anal teshikni hosil qiladi, ikkilamchi ogizlilarda B. ornida orqa chiqaruv teshigi yoki hazm qilish boshligini nerv nayi boshligi bilan tutashtirib turadigan nervichak nayi hosil boladi.

                                     
  • paypaslagichlar kiradi. Birlamchi og izlilar ning og iz teshigi boshlang ich og iz blastopor dan yoki uning oldingi qismidan vujudga keladi, anal teshigi qaytadan
  • bo shlig iga ega hayvonlar bo lib, ontogenezda ularning birlamchi ogzi blastopor o rnida anal teshik vujudga keladi, haqiqiy, ya ni ikkilamchi og iz esa
  • hujayralar qavati - endoderma ichki bo shliqni o rab turgan. Ichki bo shliq blastopor teshik orqali tashqariga ochilgan. Gastreyaning tuzilishi bo shliqichlilarga

Users also searched:

...
...
...